Nepomuk vom Bankenhof9.Februar 2013Nepomuk ein Jahr altFotomodel Nepomuk15. Juli 2011      8 Wochen alt       Wurfabnahme20. September 2011      4 Monate alt

12.Juli 2011      7 Wochen alt30.Juni 201130. Juni 2011      Auch ein Froschenkind27. Juni 2011      6 Wochen alt24. Juni 2011      5 Wochen alt

6. Juni 2011      3 Wochen alt

 


18.Mai 2011     2 Tage alt